Szkolna Liga Historyczna

Jesteś tu: Strona główna » Szkolna Liga Historyczna

 

Szkolna Liga Historyczna

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy i ciekawych spotkań z Historią!  Bądź detektywem i poszukiwaczem!

 

Znajdź odpowiedzi na przygotowane pytania!   Wygrywaj wiedzę a także ... piątki i szóstki z historii!

 

 

 

REGULAMIN LIGI HISTORYCZNEJ

 

 

 

1. Liga Historyczna ma na celu rozbudzanie zainteresowań historycznych uczniów, poszerzenie ich wiadomości, pogłębienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy historycznej i analizy tekstów źródłowych.

 

2. W Lidze mogą rywalizować wszyscy uczniowie  Gimnazjum Publicznego w Ińsku.

 

3. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest oddawanie w określonych terminach odpowiedzi na ogłaszane pytania. 

 

4. Uczeń może włączyć się do rywalizacji dopiero po kilku rundach, w każdej chwili może się wycofać, ale też 

w dowolnym czasie powrócić do Ligi.

 

5. Po ustalonym terminie prace nie będą przyjmowane (wyjątkiem choroba ucznia lub nauczyciela).

6. Uczniowie, którym wykaże się przepisywanie pracy od innego ucznia, zostaną skreśleni z listy uczestników Ligi.

 

7. Uczniowie, którzy w końcowej rywalizacji zajmą miejsca od 1 do 3 na koniec roku otrzymają ocenę celującą

z historii (jeżeli z ocen cząstkowych będzie im wynikała ocena ważona co najmniej 4,50).

 

8. Nauczyciele historii zastrzegają sobie prawo nagradzania dodatkowymi ocenami cząstkowymi wszystkie osoby biorące udział w Lidze.

 

                                                                                                       Opiekun Ligi Historycznej

 

                                                                                      Teresa  Furman

 

 

 

KARTY Z PYTANIAMI PROSZĘ ODBIERAĆ W GABINECIE 35!