PROJEKT EDUKACYJNY

Jesteś tu: Strona główna » PROJEKT EDUKACYJNY

 

 

Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie klas gimnazjum, w których obowiązuje

nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek zrealizować, pod opieką nauczycieli, zespołowy projekt edukacyjny.

 

Projekt edukacyjny to jedna z aktywizujących metod nauczania, która stawia na wspólne

działanie nauczycieli i uczniów i może być zastosowana do realizacji każdego przedmiotu. Zdaniem resortu zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

z zastosowaniem różnorodnych metod, sprzyja osiąganiu wysokich efektów uczenia się, rozwija samodzielność w podejmowaniu decyzji, zwiększa motywację uczniów, a także uczy dobrej organizacji pracy.