ROK SZKOLNY 2013/2014

Jesteś tu: Strona główna » Wydarzenia » ROK SZKOLNY 2013/2014

"KLASA NA MEDAL" – W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

W drugiej edycji konkursu szkolnego "KLASA NA MEDAL”"uczestniczyli uczniowie klas I – III, IV – VI Szkoły Podstawowej oraz I – III Gimnazjum. Celem konkursu było podnoszenie  motywacji uczniów do osiągania coraz wyższych wyników, kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, tworzenia atmosfery wspólnej pracy i zabawy, rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów. Ważnym celem było budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej, co przyczyniło się do podnoszenia jakości pracy szkoły. Na wynik końcowy konkursu składały się następujące elementy: udział w konkursach przygotowanych przez RSU, włączenie się w akcję PCK – „Góra Grosza”, udział w akcji charytatywnej – "zbiórka nakrętek”.

Opiekun SU

 

czytaj więcej

GIMNAZJUM W IŃSKU NA "PIATKĘ”

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

 "DZIAŁAM BEZPIECZNIE”

 

14 czerwca 2014 roku na terenie Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy odbył się Finał II Ogólnopolskiego Konkursu "Działam Bezpiecznie”, dotyczący zasad udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zagrożeń i nieszczęśliwych wypadków. Nasi uczniowie pod opieką p. Katarzyny Muż przygotowywali się najpierw do pierwszego etapu konkursu - teoretycznego, aby w wyznaczonym terminie napisać test, który zawierał pytania z zakresu pierwszej pomocy, zagrożeń naturalnych, katastrof komunikacyjnych oraz praktycznego – pozoracja wypadku. Celem konkursu była nie tylko rywalizacja, ale sprawdzenie i jednocześnie podniesienie swoich umiejętności reagowania na zagrożenia różnego typu.

 Po pozytywnym zaliczeniu testu zakwalifikowaliśmy się do finału – części praktycznej (warto zaznaczyć iż do konkursu zgłosiło się 109 zespołów z całej Polski).

czytaj więcej

5 czerwca w klasie II b SP obchodzony był Dzień Rodziny. Wprawdzie pogoda nie za bardzo nam dopisała, ale zabawa była udana i wspaniała. Po 4 godzinie lekcyjnej dzieci i ich rodzice udali się na boisko miejskie. W pierwszej części, dzieci zaprezentowały się w programie artystycznym i wręczyły swoim rodzicom przygotowane upominki. Następnie wszyscy piekli kiełbaski i biesiadowali przy stolikach. Najważniejszą częścią spotkania były rozgrywki rodzinne, których zwieńczeniem był wybór super rodziny.

czytaj więcej

 31 maja obchodzony był dzień bez papierosa. Dzień ten został poprzedzony wykonaniem plakatów, które następnie zostały wyeksponowane na korytarzach naszej szkoły. Również tego dnia pani pedagog przeprowadziła w klasach pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów, jak również przebywania w towarzystwie osób palących.  

czytaj więcej

   "Z historią po imieniu" to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Jego celem było poznanie historii XX wieku poprzez biografie lub dzieje organizacji.

       Zadaniem uczestników projektu było stworzenie pracy w określonej formie (do wyboru: 1. gra miejska/terenowa, 2. gra planszowa, 3. miniwystawa), w interesujący sposób prezentującej patrona swojej szkoły lub ulicy, przy której szkoła się znajduje. Wykonana praca miała być jak najbardziej atrakcyjna i przystępna dla rówieśników młodzieży biorącej udział w projekcie – miała być przygotowana z myślą o nich i do nich adresowana.

czytaj więcej
  • TYTUŁ SZKOŁA W RUCHU

Tytuł szkoły w ruchu przyznany! Działania nauczycieli wychowania fizycznego p. Katarzyny Muż i p. Jarosława Drozd zostały w pełni zakończone sukcesem. W ubiegły piątek w Kuratorium Oświaty w Szczecinie odebraliśmy tablicę potwierdzającą tytuł „SZKOŁA W RUCHU”.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu.