TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Jesteś tu: Strona główna » Dla rodziców » TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Spotkania z rodzicami:14 września 2016 (środa) -
spotkanie z wychowawcami

godz. 16.00 w oddz. PP i I-III,

godz. 16.45 w klasach IV-VI SP,

godz. 17.30 w klasach I-III GP


2-8 listopada 2016 - spotkania indywidualne


21 grudnia 2016 (środa) - poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi


25 stycznia 2017 (środa) - poinformowanie rodziców o klasyfikacji śródrocznej


6-10 marca 2017 - spotkania indywidualne


17 maja 2017 (środa) - poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenam niedostatecznymi